MINISOUSTŘEDĚNÍ 9.-10.11.

Ve dnech 9.-10.11. se bude konat minisoustředění na bazénu Slovany pro družstvo mladších žákyň A (sobota i neděle), mladších žákyň B (neděle) a náboru (neděle). Sraz u dámských šaten. Děvčata budou mít zajištěn teplý oběd v restauraci nad bazénem. S sebou věci do tělocvičny a na bazén jako na trénink, pití a nějakou sladkost. Platí se pouze oběd v hodnotě 100,- Kč, vzít sebou.

Rozpis pro sobotu i neděli:
8:30–10:30 - tělocvična
10:30–12:30 - bazén (i malý teplý)
13:00–14:30 - oběd a polední klid
14:30–16:00 - bazén
16:30–18:00 - tělocvična