Nábor akvabel

Nábor do přípravky akvabel pro šk. Rok 2012/2013 se uskuteční každý pátek v červnu od 18:00 na bazénu Slovany. Sraz u dámských šaten. Přijímáme holčičky ve věku od 5 do 7 let s kladným vztahem k vodě a chtějí se naučit ve vodě i tančit. S sebou vezměte vždy plavky, čepici, ručník, (brýle). Kontaktní osoba Musilová Kateřina 777 816 170

Starší děvčata nemusí být smutná amohou se hlásit do kroužku akvabel, kde se naučíte veškeré naše umění. Kontaktní osoba Zunová Simona 775 963 640

Pokud jste zvědavé jak takové akvabelky plavou zveme vás na 1. Ročník závodů v synchronizovaném plavání dne 2.6. od 15:00 nebo na vystoupení akvabel v pátek 15.6. od 17:30 vše na bazénu Slovany.

Více informací - Jitka Šimsová 602 208 819