MINISOUSTŘEDĚNÍ 4.-5.1.

Ve dnech 4.-5.1. se bude konat vánoční minisoustředění na bazénu Slovany od 9:00 do 18:00. Sraz u dámských šaten. Děvčata budou mít zajištěn teplý oběd v restauraci nad bazénem. S sebou věci do tělocvičny a na bazén jako na trénink, pití a nějakou sladkost. Platí se pouze oběd v hodnotě 100,- Kč, vzít sebou.