MINISOUSTŘEDĚNÍ 16.3.

Dne 16.3. se bude konat předzávodní minisoustředění na bazénu Slovany. Sraz u dámských šaten. S sebou věci do tělocvičny a na bazén jako na trénink, pití a nějakou sladkost. Mladší žákyně A a Starší žákyně od 15:00 do 19:00. MLadší žákyně B a nábor od 16:00 do 19:00.