Vystoupení 2014

Dne 20.6.2014 se bude konat na bazénu Slovany od 18:30 závěrečné vystoupení pro rodiče. Sraz na načesání od 14:30 v tělocvičně. Želatinu, pírka a věci na načesání s sebou. Poslední trénink v tomto školním roce bude ve čtvrtek 26.6.

Želatina