Příspěvky 2015/2016

Přísvpěvky na 2. pololetí jsou splatné od 8.2. (ne dříve !!) do 29.2.2016. Více informací - Zde