Nábor akvabel

PK Slávia VŠ Plzeň – oddíl synchronizovaného plavání si vás dovoluje oslovit s náborem do našeho oddílu. Jedná se o komplexní sport zaměřený na všestranný rozvoj pohybových dovedností s důrazem na gymnastiku a plavání. Tréninky zajišťují zkušené trenérky z řad bývalých závodnic. Více informací o našem oddílu najdete na těchto stránkách.

Děvčata nabíráme do družstev:
• Nábor – pro holčičky ve věku 6,7 let
• Kroužek - pro dívky 8 – 12 let

Tréninky obou družstev:
• Úterý: 16:00 – 17:30 tělocvična a 17:30 – 19:00 bazén (ZŠ 1 Bolevec)
• Pátek: 16:00 – 17:30 tělocvična a 17:30 – 19:00 bazén (Slovany) - (Kroužek začíná až po tělocvičně - 17:30 - 19:00 bazén)

Cena pro obě družstva: 3 100,- /pololetí

Zájemci mohou přijít na některý z výše uvedených tréninkků.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat hlavní trenérku:
Mgr. Jitka Šimsová 602 208 819