Příspěvky

Příspěvky se platí výhradně na účet plaveckého klubu (ve výjimečných případech v hotovosti v úředních hodinách PK v kanceláři vlevo před vstupem do restaurace v pondělí od 17 do 19 hodin mimo školních prázdnin).

Na klubových modrých legitkách musí mít každý člen nalepenou známku o zaplacení nejpozději do 7. 10. 2018. 

Známku Vám nalepíme v úředních hodinách nebo můžete průkazku v zalepené obálce zanechat na pokladně bazénu (na počkání Vám pokladní známku nevylepí) a následující trénink si ji můžete potvrzenou vyzvednout.

Sourozenci mají slevu (starší dítě platí plnou výši a mladší 50%).


2x pololetní příspěvky: 3500,-- Kč

Všechna družstva:

1. pololetí splatné do 30.9.2018

2. pololetí splatné do 28.2.2019

Bankovní spojení platné pro všechny:

Československá obchodní banka, a. s. 268305091/0300

Text pro příjemce: Jméno+Příjmení-synchro !!!nutné uvést jméno akvabelky!!!