Příspěvky na 2. pololetí

Příspěvky se platí na účet plaveckého klubu do 28.2.2014. Více informací o příspěvcích - Zde